ABC har midlertidigt lukket for nytegning

Finanstilsynet i Norge har med øjeblikkelig varsel pålagt Insr Insurance Group ASA ikke at indtegne nye forsikringer i Danmark, gennem deres danske agenturer – herunder ABCforsikring.

Årsag: Der skal oprettes en såkaldt ’dansk filial’ af Insr. Det må ikke drives fra Norge, som grænseoverskridende virksomhed, selv om det er foregået sådan siden 2013.  Det krav ønsker Insr ikke umiddelbart at efterkomme.

Det er naturligvis en uacceptabel situation og vi er i øjeblikket ved at udskifte Insr med et EU-baseret selskab. Der kan dog gå nogle uger med det. Her og nu kan du derfor desværre ikke købe en ny forsikring i ABC.

Alle bestående kunder er naturligvis fortsat fuldt ud dækket på deres policer, frem til udløb/hovedforfald. Vi forventer snarest at have den fremtidige løsning på plads.