Har du modtaget en ‘papirregning’?

I forbindelse med overgang til nyt IT-system, skifter mange af vores kunder platform 1.1.2019.

Det betyder ikke noget for den daglige service i ABC, men mange af de nye betalinger er ‘hoppet af’ hos Nets, sådan at indbetalingskortet skal betales og ny BS-tilmelding foretages af kunden selv.

Har du spørgsmål hertil, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

PS! Bemærk at opkrævning til Skadegarantifond (alle danske policeholdere) på 40kr pr. police, samt stormflodsbidrag på 60kr indgår i første opkrævning i 2019.  Desuden indekseres for 2019 (inflation). Derfor vil opkrævningen være lidt højere end tidligere.