Ny alliance for ABCforsikring

ABCforsikring, hjemhørende i København, er gået i alliance med Prosam i Aarhus, for at skabe en stærkere platform for fremtiden. ABC er stadig et selvstændigt selskab i fremdrift, men kan på denne måde sikre en bedre genforsikring – og dermed bedre vilkår og produkter for kunderne.

Samtidig bliver den bagvedliggende forsikringsgiver Gefion Insurance pr. førstkommende hovedforfald på vores kunders policer, erstattet af Insr Insurance Group ASA – et stærkt norsk selskab med repræsentation i Danmark. Den platform deler ABC også med Prosam. Det ændrer ikke ved den daglige servicering, der fortsætter uændret med de personer du kender, dog med overgang til et nyt IT-system.

ABCforsikring garanterer at vilkårene bliver som hidtil – eller bedre.